etusivutapahtumattoimintamateriaalityhteystiedotPages in English
 
 
  tietoa toiminnasta
   Rukousmalli
 
  Leenan tarinaa
   Leena
   Leenan kuulumiset 2014
   Leenan kuulumiset 2013
   Leenan kuulumiset 2012
 
  toimintaa
   starttipaketti
   parantumispäivät
   tiimirukousmalli
 
  Uudestisyntyminen
   Uskoontulo
 

LEENAN TARINAA 2014Eri näkökulmia ja harjoitusta rukoukseen

Espoon vapaaseurakunnassa järjestettiin lokakuisena lauantaina rukouskoulu, joka oli avoin kaikille rukouksesta kiinnostuneille seurakuntalaisille.

Rukouskouluun osallistui 12 hengen piskuinen joukko. Koulutuksesta vastasivat seurakunnan OTO pastori Leena Turpeinen sekä rukouspalvelutiimiläiset Riitta Manninen ja Paula Vilkama. Rukousta tarkasteltiin eri näkökulmista ja harjoiteltiin yhdessä. Päivän lopussa ilmapiiri oli innostunut ja katseet suunnattiin jo seuraaviin tapaamisiin. Espoon seurakunnassa toimii noin 20 hengen rukouspalvelutiimi jo kolmatta vuotta Leena Turpeisen johdolla. Rukouspalvelutiimi palvelee jumalanpalveluksissa osallistujia sekä tarjoaa seurakuntalaisille henkilökohtaista sielunhoitorukousta erikseen sovittuina aikoina.
Tähän mennessä esirukousta seurakunnan yhteisten asioiden ja esimerkiksi Espoon ja Suomen puolesta ei vielä ole järjestetty säännölliseksi toiminnaksi. Rukouskoulun yksi tarkoitus olikin kannustaa ja innostaa esirukoukseen yhteisten asioiden puolesta. Tavoitteena on käynnistää esirukoustiimi osaksi seurakunnan toimintaa.


Pastori Leena Turpeisen (takana) kanssa kahvipöydän ääressä istuivat rukouskouluun osallistuneet Seppo, Kaija-Leena ja Jukka.

Valaistusta esirukouksen perusteisiin
Pastori Leena Turpeinen opetti aluksi henkilökohtaisesta rukouselämästä ja rukouksen tasoista ilmestysmaja-vertauksen kautta. Lisätietoa opetuksesta on oheisessa artikkelissa ”Esipihalta kaikkeinpyhimpään”. Riitta Manninen kävi joitakin vuosia sitten Saksan Herrnhutissa Youth With A Mission -järjestön esirukouskoulun. Hän on toiminut Suomen Healing Roomsin esirukouskoordinaattorina jo useita vuosia. Riitta opetti Raamattuun perustuen esirukouksen perusteista, luonteesta ja tavoitteesta. – Esirukouksen kautta saamme koskettaa Jumalan sydäntä ja saamme syvempää kokemusta ja ilmestystä Hänen rakkaudestaan. Manninen opetti myös ryhmässä tapahtuvasta yhteisestä esirukouksesta, sen johtamisesta sekä Jumalan sanan julistamisesta rukouksessa. Opetus sisälsi runsaasti tietoa ja Raamatun kohtia esirukouksesta. Päivän aikana harjoittelimme pienissä ryhmissä Jumalan äänen kuulemista yhteisessä esirukouksessa sekä Jumalan sanan julistamista rukouksessa.

Jatkuvan rukouksen huoneet
Iltapäivän aloitimme yhteisellä ylistyksellä, jota johti seurakunnan ylistyksen vetäjä Meeri Haataja. Hän vei meidät suloiseen Jumalan läsnäoloon, jossa tulimme taivaallisesti siunatuiksi. Paula Vilkama oli kymmenisen vuotta sitten mukana ensimmäisten 24-7-rukoushuoneiden järjestämisessä muun muassa Näky-konferensseissa ja Espoon vapaaseurakunnassa. Hän kertoi päivän lopulla 24-7 jatkuvan rukouksen raamatullisesta perustasta ja leviämisestä maailmassa. Kulunut vuosi käynnistettiin vapaaseurakunnassa Perkkaan pappilassa pidetyllä viikonlopun 24-2-rukoushuoneella, johon monet seurakuntalaiset osallistuivat. Elokuussa järjestettiin Matinkylän kokoontumistiloissa Kaivolla ensimmäinen ylistys- ja rukousilta sekä yörukous. Jatkuvan rukouksen yhteydessä Paula opetti, miksi Raamatun mukaisesti on tärkeää rukoilla Israelin puolesta. Maailmalla on jo satakunta maata, joissa 24-7-rukoushuoneissa rukoillaan säännöllisesti Israelin puolesta niin sanotun 12 portin vartiovuoroissa. Öljymäellä sijaitseva Kaikkien kansojen rukoushuone on yksi Jerusalemin monista jatkuvan rukouksen taloista.


Opetus eteni rukouksen esipihalta kaikkeinpyhimpään

Leena Turpeinen palvelee Espoon vapaaseurakunnassa oman työnsä ohella. Hän toimii sielunhoitopastorina ja vastaa seurakunnan rukouspalvelijoiden koulutuksesta ja tiimin toiminnasta. Leenalla on myös oma palvelutyö, Wholehearted Ministry ry, joka tarjoaa Parantumispäiviä ja Tiimipalvelukoulutusta seurakunnille ja kristillisille yhteisöille.

Yksinpuhelua ja pyyntöjä esipihalla
Rukouskoulu aloitettiin tarkastelemalla omaa rukouselämää, sillä tärkeintä rukouksessa on oma jumalasuhde ja sen syventäminen ja vahvistaminen. – Ihmisen hengellisen elämän laatu on suorassa suhteessa hänen rukouselämäänsä, Leena Turpeinen sanoo. Leenan johdolla pohdimme rukouksen eri tasoja ja sitä, miten rukoileminen on prosessi. Leena vertasi tilannetta Mooseksen ilmestysmajaan. – Lähdemme uusina uskovina yleensä liikkeelle esipihalla tapahtuvasta rukouksesta, joka on anomista ja pyytämistä ja joka tapahtuu luonnollisessa mielessä, Leena aloitti. (Luuk. 11:9–10). Tämä rukouksen taso on pohjimmiltaan yksinpuhelua.

Kasvavaa janoa pyhän tasolla
Kasvava jano Jumalan puoleen lisää ylistystä ja palvontaa, joka johtaa syvemmälle parannuksentekoon ja vie meidät niin sanotulle pyhän tasolle, jossa koko sydämestämme etsimme Jumalan kasvoja janoisen peuran lailla. (Ps. 42:2–4) Pyhän tasolla katsomme Herraan ja sisäistämme Sanaa enemmän. Pyhän taso on nälän ja janon paikka. Mietiskellessämme Jumalan sanaa rukouksessa Pyhä Henki valaisee ymmärryksemme niin, että saamme ilmestystä ja ohjausta. Henki antaa meille rukousaiheita. Alamme seistä muurinaukossa toisten puolesta. Juuri Jumalan sanaa käyttäen esirukoilemme toisten puolesta sen ilmestyksen perusteella, jonka olemme saaneet. Alamme sotia pahuuden voimia vastaan ja taistelemme sen puolesta, että Jumalan suunnitelmat toteutuisivat maan päällä.

Jumalan läsnäoloa kaikkeinpyhimmässä
Kirkkaudessa vaeltaminen on rukouksen tasoista korkein, ja se vastaa Mooseksen ilmestysmajan sisintä osaa. Se on taso, jolla astumme sydänten väliseen yhteyteen Isän kanssa. Tällä tasolla emme pyydä luonnollisia asioita emmekä edes etsi Jumalaa. Olemme nyt sisällä Jumalan läsnäolossa, ja Hän jakaa kanssamme sydämensä ja taakkansa. Meistä tulee yhtä Jumalan kanssa: kumppani sanan todellisessa merkityksessä. Mitä pitempään viivymme rukouksessa, sitä lähemmäksi Jumalaa pääsemme. Viipyminen palvonnassa ja Herran kasvojen edessä vie meidät siis kirkkauteen, Herran läsnäoloon, jolloin olemme yhtä Herran kanssa ja elämme Hengessä. ”Mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on Henki” ( 2. Kor. 3:18).
Tietoisuus Jumalan pyhyydestä kasvaa ja ihmeet ja merkit tulevat todeksi elämässämme. – Jos olet esipihalla, et voi vielä nähdä pyhään, etkä ymmärrä, mitä siellä on. Sinun täytyy astua sisälle pyhään. Valitettavasti monet ihmiset tyytyvät pyhän tasoon ja ajattelevat, että heillä on jo kaikki. On kuitenkin olemassa parempaa. Jos tyydyt pyhään, et näe, mitä on kaikkeinpyhimmässä. Mutta jos olet kerran maistanut kaikkeinpyhintä, et enää halua viipyä pyhässä tai esipihassa, Leena huokaisee. – Kristityn on mahdollista päästä sellaiseen rukoukseen, jossa hän tietää kokevansa ja koskettavansa Jumalaa säännöllisesti. Kristityt voivat oppia nauttimaan Jumalan läsnäolossa viipymisestä pitkään. He alkavat kokea läpimurtoja. Rukous on avain vahvaan suhteeseen Jumalan kanssa, Leena toteaa. Leena haastoi meitä kaikkia pohtimaan oman jumalasuhteemme tilaa. Kuinka ihanaa olikaan rukoilla yhdessä Herraa johtamaan meitä kaikkia kohti kirkkautta ja Herran läsnäoloa!


Uusia ulottuvuuksia ja vapautta

Rukouskouluun osallistunut Kaija-Leena kertoi käyneensä viime keväänä Espoon vapaaseurakunnan järjestämän Alfa-kurssin ja tulleensa sen jälkeen mukaan seurakunnan toimintaan. Hän kertoo muuttaneensa Espooseen vasta noin vuosi sitten. – Alfa-kurssilla minut otettiin todella ystävällisesti ja lämpimästi vastaan. Seurakunnassa käynti on sen jälkeen ollut helppoa. – Rukous on ollut lähellä sydäntäni jo aikaisemmin. Niinpä, kun kuulin rukouskoulusta olin heti kiinnostunut tulemaan mukaan. Kaija-Leena kertoo, että ääneen rukoileminen on ollut hänelle vaikeaa. Monet uskovat kokevatkin hänen laillaan, että eivät osaa rukoilla ääneen. – Rukouskoulussa oli hyväksyvä ilmapiiri ja vapaus rukoilla myös äänettömästi. Minä koin sen hyvänä. Tulin hakemaan rukoukselle uusia ulottuvuuksia ja sain mitä halusin. Olen tyytyväinen kokemaani ja janoan nyt lisää. Lähden varmasti uudelleen mukaan!

Israelin puolesta rukoilemisella on merkitystä
Päivän lopussa palautekeskusteluissa eräs osallistuja totesi, että ”koin heti hengessäni, että tämä on rukouksin valmistettu päivä”. – Ylistys, rukous ja opetus olivat tasapainossa. Myös kaikki kolme opettajaa täydensivät toisiaan. Jumala mursi minua erityisesti, kun kuulimme, mikä merkitys on Israelin puolesta rukoilemisella. Olin ajatellut, että tiedän Israelista riittävästi, mutta Jumala antoi minulle ymmärryksen, että minun tulisi tietää vielä enemmän. Yleinen mielipide oli se, että pieni ryhmäkoko loi turvallisen ilmapiirin. Välillä jakauduimme myös pienempiin ryhmiin, joissa kuuntelimme Jumalan esirukousaiheita ja kannoimme esirukouksia seurakunnan puolesta Jumalalle. – Tällaista opetusta tarvitaan lisää, oli erään osallistujan loppukommentti.Suomen Viikkolehti 1-2/2014 Paula Vilkama