etusivutapahtumattoimintamateriaalityhteystiedotPages in English
 
 
  tietoa toiminnasta
   Rukousmalli
 
  Leenan tarinaa
   Leena
   Leenan kuulumiset 2014
   Leenan kuulumiset 2013
   Leenan kuulumiset 2012
 
  toimintaa
   starttipaketti
   parantumispäivät
   tiimirukousmalli
 
  Uudestisyntyminen
   Uskoontulo
 

RUKOUSMALLI PÄHKINÄNKUORESSAPastori Ari Puonti on Avec –lehdessä ansiokkaasti analysoinut Suomessa käytettyjä sielunhoitometodeja. Hän on tarkastellut, miten sielunhoitomenetelmät eroavat toisistaan käsityksessä ongelmien syistä ja suhtautumisessaan psykologiaan, Raamatun käyttöön, sielunhoitosuhteen pituuteen, rukoukseen ja armolahjojen käyttöön. Käytän tässä apuna Puonnin jäsennystapaa.
Mistä ongelmat pohjimmiltaan johtuvat?
Syntiinlankeemuksessa ihmisen sielu joutui eksyksiin. Se jäi vaille Jumalan valoa ja johdatusta. Sielu oli luotu olemaan Jumalan rakkauden täyttämä ja johdattama. Jeesus sanoo (Matt 11: 28-29), että meidän on tultava Hänen luokseen, niin sielumme saa rauhan. Uudestisyntymisessä olemme palanneet sielujemme paimenen ja kaitsijan tykö” (1. Piet. 2: 25). Jos sielumme ei saa tulla Jumalan läheisyyteen, se jää eksyksiin ja täyttyy pelosta ja rauhattomuudesta.

Missä fokus?
Meillä kaikilla on menneisyydessä ollut tilanteita, joissa sielumme on tullut haavoitetuksi. Kun avaamme sydämemme Jumalan Isän rakkaudelle, haavamme tulevat parannetuiksi. Joskus tilanteet ovat olleet niin vaikeita, että sielumme on joutunut tiukkoihin negatiivisiin siteisiin. Silloin tarvitaan vapauttamista.

Suhde Raamatun käyttöön/ rukouksen merkitys/Pyhän Hengen merkitys
Palvelussa opetetaan paljon Jumalan Sanaa, rukoillaan Sanan avulla Jumalan rakkautta ja lupauksia palveltavan/-vien ylle. Käytetään Jumalan antamaa auktoriteettiasemaa Kristuksessa sekä armolahjoja, erityisesti tiedon sanoja, profetian ja uskon lahjaa. Ohjataan palveltavaa Jeesuksen parannettavaksi ja omaan rakkaussuhteeseen Kristuksen kanssa.

Suhde psykologiaan
Psykologista tietoa käytetään, mikäli se on linjassa Raamatun opetuksen kanssa. Kehityspsykologinen tieto antaa ymmärrystä palveltavan tilanteesta.

Sielunhoitosuhteen pituus
Pyritään ensin 1-2 kerran henkilökohtaiseen (jossa kolme palvelijaa läsnä) palveluun ja opetetaan palveltavaa saamaan läheinen suhde Jeesukseen. Kun Jumala nostaa uusia asioita pintaan, voidaan antaa uudelleen henkilökohtainen aika. Ohjaamme palveltavat parantumispäiville, jossa voi saada opetusta ja kollektiivista palvelua. Ohjaamme heitä myös saamaan opetusta sielun parantumisesta ja käyttämään tarvitessaan seurakunnan rukouspalvelua.