etusivutapahtumattoimintamateriaalityhteystiedotPages in English
 
 
  tietoa toiminnasta
   Rukousmalli
 
  Leenan tarinaa
   Leena
   Leenan kuulumiset 2014
   Leenan kuulumiset 2013
   Leenan kuulumiset 2012
 
  toimintaa
   starttipaketti
   parantumispäivät
   tiimirukousmalli
 
  Uudestisyntyminen
   Uskoontulo
 

SISÄISEN PARANTUMISEN TIIMIRUKOUSMALLI


SISÄISEN PARANTUMISEN TIIMIRUKOUSMALLI

TIIMIPALVELUN PROSESSI – RUKOUSMALLI, JOLLA KOLMEN HENGEN TIIMI PALVELEE YHTÄ PALVELTAVAA KAHDEN TUNNIN AJAN

Tämä rukousmalli on voimallinen. Jumala on ilmestynyt todella monen henkilön kohdalla vapauttaen ja parantaen. Malli sitoo paljon aikaa palvelijoilta, mutta se kannattaa.
Kuvaan tässä rukousprosessia. Sitä kannattaa noudattaa. Pyhällä Hengellä on mahdollisuus toimia palveltavan hyväksi ’mallin sisällä’.


Palveltavaa pyydetään valmistautumaan rukouksessa etukäteen palveluun.

Etukäteen sovitaan, kuka johtaa, kuka avustaa rukousta ja kuka on hiljaisena rukoilijana. Oltava kolme palvelijaa.

Rukousjohtaja johtaa tilannetta alusta loppuun.
Avustaja tukee johtajaa siunaten ja olemalla voimavara. Hänen on oltava valmis aktiivisesti osallistumaan rukoukseen, kun johtaja siihen kutsuu.
Hiljainen rukoilija raivaa rukouksessa tietä esirukouskeskustelulle. Hän rukoilee ääneti keskustelua tukien sivummalla samassa huoneessa ja kirjoittaa ylös palveltavalle tulleet rohkaisun sanat ja Sanan paikat. Ne annetaan istunnon lopussa palveltavalle mukaan.On tarkoitus, että Pyhä Henki johtaa istunnon. Älä missään vaiheessa ryhdy ”neuvontakeskusteluun” tai kertomaan omista elämänkokemuksistasi.

Palvelijat kokoontuvat 30 minuuttia ennen palveltavan tuloa rukoilemaan palveltavan puolesta. He antautuvat palvelemaan.

antautumisrukous: (jokainen rukouspalvelija erikseen rukoilee lyhyesti ääneen antautumisrukouksen)

Haluan puhdistautua Jeesuksen veressä kaikesta synnistä, panna syrjään arjen asiat ja antautua Jumalan käyttöön palveltavaa palvelemaan.

Haluan ottaa vastaan uskossa kaiken Pyhän Hengen varustuksen, kaikki armolahjat, mitä palveltava tarvitsee.

Rukoilen Jeesuksen veren suojaa itselleni, rakkailleni ja meidän omaisuudellemme.”

Rukousjohtaja voitelee öljyllä tiimin jäsenten kädet ja joku heistä voitelee rukousjohtajan kädet.
”Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimessä voitelen sinut palvelemaan.”

Palvelutilanteen kesto on yhteensä kaksi tuntia. Varataan juomista ja nenäliinoja.

Palvelutilanteen aikataulu:
klo 18.00 palvelijat antautuvat palveluun ja rukoilevat palveltavan puolesta
klo 18.30 palveltava tulee paikalle
klo 18.30- 20.30 (21.00) alla olevan prosessin läpikäyminen
Rukousjohtaja huolehtii palveltavan saavuttua seuraavien vaiheiden läpikäymisestä:

• toivotetaan palveltava tervetulleeksi ja autetaan häntä tekemään olonsa kotoisaksi

• kerrotaan palveltavalle, mitä tulee tapahtumaan (ei yksityiskohtia)

• kerrotaan vaitiolovelvollisuudesta

• alkurukous: rukoillaan Jeesuksen läsnäoloa, viedään palveltava Jumalan kasvojen eteen

• antautumisrukous: palvelijat antautuvat uudelleen palveltavan kuullen (ohje edellä)

• palveltava rukoilee ja antautuu Jeesuksen parannettavaksi

• palveltava saa puhua noin 45 minuuttia

• okkulttisista sidoksista irtisanoutuminen – sidoksista vapauttaminen

”Tunnustan sen ja sen okkultistisen toiminnan (esim. jooga) synniksi, sanoudun siitä irti Jeesuksen Kristuksen nimessä ja pyydän ko. syntiä anteeksi Jumalalta.”

Palveltava saa synninpäästön. Rukousjohtaja murtaa Jeesuksen nimessä kaikki sidokset ko. toiminnan harjoittamiseen ja sen vaikutukseen palveltavan elämässä ja käskee ko. pimeyden voimaa lähtemään.


• parannuksenteko: anteeksiantaminen ja synnin tunnustaminen ja siitä irtisanoutuminen - synninpäästö

Palveltava tunnustaa syntinsä ja sanoutuu siitä irti ja saa synninpäästön.

Rukousjohtaja aloittaa ”Kenelle sinun pitäisi nyt antaa anteeksi? Palveltava sanoo: ”Annan sille ja sille anteeksi sen ja sen.”

• rukousjohtaja aloittaa rukouksen ensin yleisesti Pyhän Hengen johdossa

• sido, murra, käske - vapauttamisrukous

Rukousjohtaja murtaa sen, mitä pimeys on tuonut palveltavan elämään (erilaiset taakat, väärät ikeet, ajatuslinnakkeet, väärät sidokset ihmisiin, väärät seksuaaliset sidokset, sisäiset valat, hylkääminen jne.).

Vapautetaan palveltavaa niistä asioista, mitä hän on puhunut tai mistä Herra antaa tiedon sanoja.Esim.
”Minä murran/sidon/hajotan pimeyden vaikuttamat asiat (nimeä asia) ja käsken sen irrottamaan otteensa Jeesuksen nimessä ja veressä.” (Matt. 18: 18-20).

”Nostan katkeruuden juurineen palveltavan sydämestä Jeesuksen nimessä.” Sen on väistyttävä!

”Murran häpeän ja nostan sen pois sydämestä.” Sen on väistyttävä Jeesuksen nimessä.”Matt. 18: 18-20 (RK- Raamattu kansalle-käännös)
”Totisesti minä sanon teille: kaikki, minkä te sidotte maan päällä, on sidottu taivaassa, ja kaikki, minkä te päästätte maan päällä, on päästetty taivaassa. Vielä minä sanon teille: jos kaksi teistä maan päällä sopii keskenään mistä asiasta tahansa, että he sitä anovat, he saavat sen minun Isältäni, joka on taivaissa. Sillä missä kaksi tai kolme on koolla minun nimessäni, siellä minä olen heidän keskellään.”

Fil. 2. 9-11 (RK)
”Sen tähden Jumala onkin korottanut hänet korkealle ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman, niin että jokaisen polven on notkistuttava Jeesuksen nimeen, niin taivaassa kuin maan päällä ja maan alla, ja jokaisen kielen on tunnustettava, että Jeesus Kristus on Herra – Isän Jumalan kunniaksi.”

Matt. 15: 13 (38)
”…Jokainen istutus, jota minun taivaallinen Isäni ei ole istuttanut, on juurineen revittävä pois.”

Meillä on Hengen miekka, jolla voimme Jeesuksen nimessä katkoa jokaisen kahleen ja sidoksen.

Ef. 6: 17 (RK)
”Ottakaa myös pelastuksen kypärä ja Hengen miekka, joka on Jumalan sana.”

Kol. 2: 15 (38)
”Hän riisui aseet hallituksilta ja valloilta ja asetti heidät julkisen häpeän alaisiksi; hän sai heistä hänen kauttaan voiton riemun.”

Luuk. 10: 19 (RK)
”Katsokaa, minä olen antanut teille vallan tallata käärmeitä ja skorpioneja ja kaikkea vihollisen voimaa, eikä mikään teitä vahingoita.”

Luuk. 9: 1 (38)
”Niin hän kutsui kokoon ne kaksitoista ja antoi heille voiman ja vallan kaikkia riivaajia vastaan ja voiman parantaa tauteja.”

Jaak. 4: 7 (38)
”…; mutta vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee.”


Hebr. 12: 15 (38)
”ja pitäkää huoli siitä, ettei kukaan jää osattomaksi Jumalan armosta, ’ettei mikään katkeruuden juuri pääse kasvamaan ja tekemään häiriötä’, ja monet sen kautta tule saastutetuiksi.”

2. Kor. 10: 3-5 (38)
”Vaikka me vaellammekin lihassa, emme kuitenkaan lihan mukaan sodi; sillä meidän sota-aseemme eivät ole lihalliset, vaan ne ovat voimalliset Jumalan edessä hajottamaan maahan linnoituksia. Me hajotamme järjen päätelmät ja jokaisen varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan, ja vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle.”

Vaihtoehto: Jos et ole tottunut rukoilemaan ”murtamisrukousta”, voit rauhassa käyttää jo oppimaasi tapaa.

• sielun parantuminen: nostetaan pois kipua, surua, yksinäisyyttä…vapautetaan parantavaa voitelua, Jumalan läsnäoloa

• rukoillaan uutta elämää/Pyhällä Hengellä täyttymistä

(Parantumispäivien rukousjohtajien oppaassa on Jumalan sanan paikkoja.)

• palveltava kiittää siitä, mitä Jumala on hänelle juuri tehnyt

• selitetään lyhyesti, miten vapautuminen säilytetään ja annetaan moniste kotiin

• päätösrukous: puetaan taisteluvarustus palveltavan ylle: rukousjohtaja lukee sanan paikan ja palveltava pukee taisteluvarustuksen ylleen (Ef. 6: 10-18); miten vapaus säilytetään –monisteessa on ohje

• murretaan sidokset palveltavan ja palvelijoiden välillä ja rukoillaan kuullut asiat unohduksen mereen palveltavan kuullen (on helpompi kohdata jälkeenpäin); rukoillaan Jeesuksen veren suojaa palveltavalle, hänen rakkailleen ja heidän omaisuudelleen; jätetään palveltava Jeesuksen hoitoon

irtisanoutumisrukous (jokainen erikseen):

”Katkaisen Jeesuksen nimessä kaikki negatiiviset siteet palveltavaan. Irtisanoudun kaikista kuulemistani vihollisen töistä ja rukoilen ne unohduksen mereen Jeesuksen Kristuksen nimessä.

Siunaan sitä kaikkea hyvää, mitä Jeesus on tehnyt palveltavan elämässä.

Rukoilen Jeesuksen veren suojaa itselleni, rakkailleni ja meidän kaikkien omaisuudelle.”

• annetaan hiljaisen rukoilijan kirjoittama lappu; palveltava lähtee tilanteesta (ei jäädä keskustelemaan)

• jos on tarpeen, palvelijat purkavat tilanteen yhdessä


RUKOUSJOHTAJAN MUISTILISTA
• mitä tulee tapahtumaan
• alkurukous: Jumalan läsnäoloa, viedään
palveltava Jumalan kasvojen eteen
• palvelijat antautuvat
• palveltava antautuu
• palveltava puhuu n. 45 min.
• tarkistetaan mahdolliset okkultistiset siteet:
irtisanoutuminen
• parannuksenteko: synnin tunnustaminen
• kenelle pitää antaa anteeksi? – synninpäästö
• rukous: ensin yleisesti
• vapauttamisrukous: murra/sido/käske
• rukoillaan parantumista, nostetaan kipua pois
• rukoillaan uutta elämää ja Pyhän Hengen
täyteyttä/Jumalan rakkauden kosketusta
• palveltava kiittää
• Miten vapaus ja parantuminen säilyy?
anna moniste
• taisteluvarustuksen pukeminen
• murretaan sidokset palveltavaan
• palveltava lähtee; lappu annetaan mukaan