etusivutapahtumattoimintamateriaalityhteystiedotPages in English
 
 
  tietoa toiminnasta
   Rukousmalli
 
  Leenan tarinaa
   Leena
   Leenan kuulumiset 2014
   Leenan kuulumiset 2013
   Leenan kuulumiset 2012
 
  toimintaa
   starttipaketti
   parantumispäivät
   tiimirukousmalli
 
  Uudestisyntyminen
   Uskoontulo
 


Ote Starttipaketista:
UUDESTISYNTYMINEN 
   -UUSI ALKU

 

 TAVOITE:

 *       selittää, miten saavutetaan iankaikkinen elämä ja miten tullaan kristityksi

 

KUKA TEKI ALOITTEEN?

Kristillisyys ei alkanut meidän Jumalan etsinnästämme, vaan siitä, että Jumala etsi meitä. Hän teki ensimmäisen siirron, kun Hän lähetti Jeesuksen maailmaan.
Tekstikehys: Joh. 3:16 (38)

”Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.”

Me emme pohjaa uskoamme, elämäämme ja ikuista elämäämme meidän omaan sitoutumiseemme Jumalaan, vaan Jumalan sitoutumiseen meihin. Meidän sitoutumisemme on heikko ja epätäydellinen, kun taas Jumalan on ikuinen ja täydellinen.

 ”Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut…”

Tekstikehys: 1. Joh. 4:19 (38)

”Me rakastamme, sillä hän on ensin rakastanut meitä.”

MITEN JUMALAA RAAMATUSSA KUVATAAN?

Tekstikehys: 1. Joh. 4:8 (92)

”Joka ei rakasta, ei ole oppinut tuntemaan Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus.”
Tekstikehys: 1. Joh. 4:16 (92)

”Me olemme oppineet tuntemaan Jumalan rakkauden kaikkia meitä kohtaan ja uskomme siihen. Jumala on rakkaus. Se, joka pysyy rakkaudessa, pysyy Jumalassa, ja Jumala pysyy hänessä.”

Jumala rakastaa meitä – ei sen takia, että me olisimme sen arvoisia, vaan sen takia, että Hänen luontonsa on rakastaa.

 

MITEN JUMALAN RAKKAUTTA KUVATAAN?

Tekstikehys: Jer. 31:3

”Minä olen sinua aina rakastanut, Israel, siksi vedän sinua luokseni uskollisesti.” 
(92)

”Iankaikkisella rakkaudella minä olen sinua rakastanut, sentähden minä olen vetänyt sinua puoleeni armosta.” 
(38)
Uskotko todella, että Jumala rakastaa sinua ja haluaa ottaa sinut lapsekseen, adoptoida sinut?  

MITKÄ OVAT JUMALAN LUONNON KAKSI PUOLTA?

Tekstikehys: Room. 11:22 (92)

”Katso, kuinka Jumala on sekä lempeä että ankara. Langenneita kohtaan hän on ankara, sinua kohtaan lempeä, jos pysyt kiinni hänen hyvyydessään; muuten sinutkin leikataan pois.”

Ë   Lempeys

Ë   Ankaruus  

Tekstikehys: Room. 1:18 (92)

”Jumalan viha ilmestyy taivaasta ja kohdistuu kaikkeen jumalattomuuteen ja vääryyteen, jota ihmiset tekevät pitäessään totuutta vääryyden vallassa.”

Ë   Jumalan viha kaikkea jumalattomuutta ja pahuutta kohtaan

IHMISEN ONGELMA

Tekstikehys: Room. 3:23-24 (92)

”sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat vailla Jumalan kirkkautta, mutta saavat hänen armostaan lahjaksi vanhurskauden, koska Kristus Jeesus on lunastanut heidät vapaiksi.”
Jumala loi meidät olemaan rikkomattomassa yhteydessä hänen kanssaan ja harmoniassa toistemme kanssa.  

Synti tarkoittaa sitä, että poikkeamme pois Jumalan mittapuusta (standardista), normeista ja kieltäydymme elämästä elämäämme sillä tavalla kuin Jumalan Sana sen ilmoittaa.

 Me kaikki olemme syntisiä luonnoltamme.

 Sillä, että ihminen halusi kulkea omaa tietään ja olla oman elämänsä pomo, hän rikkoi suhteensa Jumalaan.

 Tämä johti täydelliseen eroon Jumalan ja ihmisen välillä.  Muuri oli syntynyt heidän välilleen.  Vuorovaikutus oli hukassa. (Vertaa muiden suhteiden, esim. avioeron vaikutus.)

 Tätä muuria Raamattu kutsuu synniksi.  

Synnillä on seurauksensa:

 Ë   se turmelee

 Ë   se erottaa

 Ë   se leviää

 Lue 1. Moos. 3:1-13; 23-24 (Syntiinlankeemus)

Synnin seurauksena Jumala erottaa itsensä meistä.  Jumalan reaktio on aivan oikeudenmukainen.  Ihminen oli karkotettu/häädetty ja tie takaisin Jumalan luo estetty.

Synti on muuri ja tämä muuri pitää tuhota, jotta voimme saada yhteyden Jumalan kanssa.  

MIKSI MEIDÄN OMAT PONNISTELUMME PELASTAA ITSEMME OVAT TUOMITUT EPÄONNISTUMAAN?

Kaikki inhimilliset ponnistelut pelastaa itsensä on tuomittu epäonnistumaan.  Meidän omat yrityksemme eivät voi murtaa synnin muuria ja eheyttää Jumala-suhdettamme.  
Tekstikehys: Ef. 2:8-9 (92)

”Armosta Jumala on teidät pelastanut antamalla teille uskon. Pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan se on Jumalan lahja. Se ei perustu ihmisen tekoihin, jottei kukaan voisi ylpeillä.”
Kuitenkin Jumala rakastaa meitä.  Hän on lähettänyt Jeesuksen murtamaan synnin aiheuttaman muurin ja saamaan suhteemme Jumalaan kuntoon taas.  
Tekstikehys: Ef. 2:13-14 (92)

”Mutta nyt Jumala on Kristuksessa Jeesuksessa, hänen veressään, tuonut lähelleen teidät, jotka ennen olitte kaukana hänestä. Kristus on meidän rauhamme. Hän on … kuolemallaan hajottanut niitä erottaneen vihollisuuden muurin.”

MITÄ JEESUS SAAVUTTI RISTILLÄ?

Jeesus eli täysin kuuliaisen elämän ja hän eli täydellisesti Jumalan tahdon ja odotusten mukaisesti.
Tekstikehys: 2. Kor. 5:21 (92)

”Kristukseen, joka oli puhdas synnistä, Jumala siirsi kaikki meidän syntimme, jotta me hänessä saisimme Jumalan vanhurskauden.”

Jumala hyväksyi Jeesuksen veren hinnaksi meidän synneistämme ja antoi anteeksi kaikki meidän syntimme Jeesuksen veren tähden.

 Ristillä maksettiin meidän syntivelkamme. Meidät julistettiin syyttömäksi.

 Me vastaanotamme anteeksiantamuksen synneistämme ja otamme vastaan täydellisen hyväksymisen Jumalan taholta.

 Sitten Jumala antaa meille iankaikkisen elämän lahjan. Synnin muuri on tuhottu.  

Tekstikehys: Joh. 14:6 (92)

”Jeesus vastasi: ”Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse Isän luo muuten kuin minun kauttani.” 

jae 7:

”Jos te tunnette minut, opitte tuntemaan myös minun Isäni…”
Tie takaisin Jumalan luo on nyt avoin – silta Jumalan ja ihmisen välillä on JEESUS.  

JEESUKSEN HAAVOISSA ON MYÖS PARANTUMINEN

Jeesus sovitti ristillä meidän syntimme, mutta hän kantoi ristille myös meidän sairautemme.  
Tekstikehys: Jes. 53: 4-5 (38)

”Mutta totisesti, meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana,
mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut.”

SINUN VASTAUKSESI/REAKTIOSI

Pelastus on lahja, ei mikään palkinto tai palkka. Jokainen lahja, vaikka se on annettu ilmaiseksi, tulee hyväksyä ja ottaa vastaan.

Ystäväsi voi ostaa sinulle oikein kalliin lahjan, koska hän rakastaa sinua, mutta se ei tule sinun omistukseesi, ennen kuin ojennat kätesi ja otat sen vastaan.  

Ainoa keino siihen, että Jeesus voi vaikuttaa meidän elämäämme, on ottaa vastaan Hänet.  

Tekstikehys: Joh. 1:12 (92)

”Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi, kaikille, jotka uskovat häneen.”

MITÄ SINUN PITÄÄ TEHDÄ?

Tee parannus ja usko!  
Tekstikehys: Apt. 2: 37-38 (92)

”Kuullessaan tämän kaikki tunsivat piston sydämessään, ja he sanoivat Pietarille ja muille apostoleille: ”Veljet, mitä meidän pitää tehdä?”
Pietari vastasi: ”Kääntykää ja ottakaa itse kukin kaste Jeesuksen Kristuksen nimeen, jotta syntinne annettaisiin anteeksi. Silloin te saatte lahjaksi Pyhän Hengen.”

(kääntykää = tehkää parannus, mielenmuutos, täyskäännös)  

Jotta saisimme kiinni uudesta elämästä, meidän on annettava vanhan mennä.  

Parannuksen teko on sitä, että muutan mieltäni ja otan aivan uuden suunnan elämässäni.

Muutamme mieltämme siitä, mitä olemme tekemässä ja mihin olemme menossa.  Se tarkoittaa asenteen muutosta: käännän selkäni vanhalle tavalle elää ja haluan vain elää miellyttääkseni Jumalaa.  

MITEN PARANNUKSEN TEKO TAPAHTUU?

Ë   myönnämme syntimme ja kadumme sitä/niitä

Ë   pyydämme anteeksiantoa Jumalalta

Ë   muutamme elämäntapamme Jumalan Sanan mukaiseksi  

Todellista parannusta seuraa aina muutos elämäntavassa.  

Tekstikehys: Apt. 26:20 (92)

“Ensiksi Damaskoksessa ja Jerusalemissa, sitten joka puolella Juudeaa ja muiden kansojen parissa minä olen julistanut, että kaikkien tulee katua syntejään, kääntyä Jumalan puoleen ja tehdä tekoja, joissa heidän parannuksensa näkyy.”
Tekstikehys: Ef. 2:8-9 (92)

“Armosta Jumala on teidät pelastanut antamalla teille uskon. Pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan se on Jumalan lahja. Se ei perustu ihmisen tekoihin, jottei kukaan voisi ylpeillä.”

PELASTUS OTETAAN VASTAAN USKON KAUTTA

Pelastus otetaan vastaan siis uskon kautta, ja uskon antaa Jumala.
Tekstikehys: Room. 10: 17 

”Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta.”
(38)
 
”Usko syntyy kuulemisesta, mutta kuulemisen synnyttää Kristuksen sana.”
(92)

Jumala vaikuttaa/puhuu/synnyttää meissä uskon Sanansa kautta. Sana pääsee vaikuttamaan, kun luet Raamattua tai kuuntelet voideltua Jumalan Sanan mukaista julistusta.

Usko ei ole vain faktojen uskomista Jeesuksesta. Se on luottamista Häneen. Se on sitoutumista ja alistumista Hänen hallintavaltansa alle.

Se on uskomista, että kun me tunnustamme syntimme, Jumala antaa ne anteeksi ja hyväksyy meidät Jeesuksen vuodattaman veren tähden.

 

Tekstikehys: Room. 10: 9-10 (38)

”Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut; sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan.”

Joh. 1: 12-13 (38)

”Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä, jotka eivät ole syntyneet verestä eikä lihan tahdosta eikä miehen tahdosta, vaan Jumalasta.”
SAAT LAHJAVANHURSKAUDEN  
Tekstikehys: Room. 5: 1 (38)

”Koska me siis olemme uskosta vanhurskaaksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta.”
Vanhurskaaksi tuleminen tarkoittaa sitä, että Jumala on julistanut sinut syyttömäksi ja että Hän hyväksyy sinut täydellisesti – Poikansa ristinkuoleman tähden.  Hän katselee sinua Jeesuksen sovitustyön lävitse.
ET VOI ITSE TEHDÄ MITÄÄN PELASTUKSESI ETEEN
tai sittenkin voit: sanoa KIITOS!
SAAT UUDEN IDENTITEETIN
Jumala antaa sinulle uuden identiteetin Kristuksessa. Liitteestä 1 löydät Neil T. Anderssonin kokoaman listan ominaisuuksistasi Kristuksessa.  Makustele uutta identiteettiäsi: olet vanhurskas, Jumalan syyttömäksi julistama ja täysin Jumalan hyväksymä!
Tekstikehys: Room. 8: 16 (38)

”Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia.”

	Room. 8: 15 (38)

”…te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme:”Abba, Isä!”
SAAT TODISTUKSEN SISIMPÄÄSI 
ELÄMÄSI MUUTTUU – OLET KIRJE  
Tekstikehys: 1. Piet. 2: 11-12 (38)

”Rakkaani, niinkuin outoja ja muukalaisia minä kehoitan teitä pidättymään lihallisista himoista, jotka sotivat sielua vastaan ja vaeltamaan nuhteettomasti pakanain keskuudessa, että he siitä, mistä he parjaavat teitä niin kuin pahantekijöitä, teidän hyvien tekojenne tähden, niitä tarkatessaan, ylistäisivät Jumalaa etsikkopäivänä.” 

1. Joh. 2: 6 (38)

”Joka sanoo hänessä pysyvänsä, on velvollinen vaeltamaan, niinkuin hän vaelsi.”
MISTÄ TIEDÄT OLETKO UUDESTISYNTYNYT?
Paavali kehottaa meitä tutkimaan itseämme, olemmeko uskossa, jotta kestäisimme koetuksen.
Tekstikehys: 2. Kor. 13: 5 (38)

”Koetelkaa itseänne, oletteko uskossa; tutkikaa itseänne. Vai ettekö tunne itseänne, että Jeesus Kristus on teissä? Ellei, niin ette kestä koetusta.”

Jumalan Sanan mukaan on joitakin perusedellytyksiä, joista voit päätellä, oletko uudestisyntynyt vai et:

   Ë sydämen usko Jeesukseen  

Tekstikehys: 1. Joh. 5: 1 (38)

”Jokainen, joka uskoo, että Jeesus on Kristus, on Jumalasta syntynyt;

Apt. 10: 43 (38)

”…että jokainen, joka uskoo häneen, saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta.”

Ë suun tunnustus

Tekstikehys: Room. 10: 9 (38)

”Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut.”

Tämä ei suinkaan tarkoita, että sinun pitäisi evankelioida kaikkea, mikä liikkuu.

Kun synnyt uudesti, se täyttää sinun sydämesi ja ”sydämen kyllyydestä suu puhuu”.

 Ë hengen todistus  

Tekstikehys: Room. 8: 16 (38)

”Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia.”

Ajoittain tämä hengen todistus voi puuttua, mutta se ei yksinään merkitse, että et olisi uudestisyntynyt.

Pelastusvarmuus ei ole tunteista kiinni.

Ë elämän todistus

Tekstikehys: 1. Joh. 2: 3 (38)

”Ja siitä me tiedämme hänet tuntevamme, että pidämme hänen käskynsä.”

Usein alamme epäillä koko uskossa oloamme, kun olemme langenneet. Jumala kutsuu meitä pitämään hänen käskynsä/vaeltamaan hänen tahtonsa mukaan

(1 Joh. 2: 6), mutta Hän on realisti. Hän tuntee meidät.  

Tekstikehys: 1. Joh. 2: 1 (38)

”Lapsukaiseni, tämän minä kirjoitan teille, ettette syntiä tekisi; mutta jos joku syntiä tekeekin, niin meillä on puolustaja Isän tykönä, Jeesus Kristus, joka on vanhurskas.”

Jos siis huomaat lankeavasi, se ei välttämättä merkitse sitä, ettet ole uudestisyntynyt. Mutta jos sinulla ei ole minkäänlaista kiinnostusta pitää Jumalan käskyjä ja elää niiden mukaan, on todella syytä epäillä uudestisyntymisesi aitoutta.  

MITEN SÄILYT USKOSSA ELÄMÄSI LOPPUUN ASTI?

Kun nyt Jumala on ottanut sinut lapsekseen/olet uudestisyntynyt, Hän tulee pitämään sinusta huolen siihen saakka, kunnes Jeesus tulee hakemaan omansa ylösotossa tai siirryt ennen sitä kuoleman kautta iäisyyteen.  
Tekstikehys: Joh. 6: 37 (38)

” ; ja sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos.”
Jeesus sanoo:  
Tekstikehys: Room. 8: 1-2 (38)

”Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista.”

Pelastuksesi varmuus lepää siinä, mitä Jeesus teki, ei sinun omissa teoissasi tai yrityksissäsi.

Sinä voit iloita pelastuksestasi!  

MIKÄÄN EI VOI EROTTAA SINUA JUMALAN RAKKAUDESTA
Tekstikehys: Room. 8: 38-39 (38)

”Sillä minä olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, ei enkelit eikä henkivallat, ei nykyiset eikä tulevaiset, ei voimat, ei korkeus eikä syvyys eikä mikään muu luotu voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.”
JUMALA ON ANTANUT PYHÄN HENGEN TODISTUKSEN/SINETIN JA JUMALAN PELON SYDÄMEESI 
Tekstikehys: Room. 8: 16 (38)

”Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia.”

Ef. 4: 30 (38)

”Älkääkä saattako murheelliseksi Jumalan Pyhää Henkeä, joka on teille annettu sinetiksi lunastuksen päivään saakka.”

Jer. 32: 40 (38)

”Ja minä teen heidän kanssansa iankaikkisen liiton, niin etten käänny heistä pois, vaan teen heille hyvää; ja minä annan pelkoni heidän sydämiinsä, niin etteivät he minusta luovu.”
RIIPU KRISTUKSESSA  
Tekstikehys: Ps. 91: 14 (38)

”Koska hän riippuu minussa kiinni, niin minä hänet pelastan; minä suojelen hänet, koska hän tuntee minun nimeni.”
PIDÄ LYHYET TILIVÄLIT JUMALAN KANSSA  
jotta voit jatkuvasti kokea hänen läheisyytensä.  
Tekstikehys: 1. Joh. 1: 9 (38)

”Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.”
JUMALA ON ARMOLLINEN 
Tekstikehys: San. 24: 16 (38)

”Sillä seitsemästi vanhurskas lankeaa ja nousee jälleen, mutta jumalattomat suistuvat onnettomuuteen.”
Kaiken edellisen lisäksi vielä:  
JEESUS RUKOILEE PUOLESTASI
Tekstikehys: Room. 8: 34 (38)

”…, ja hän (Jeesus) on Jumalan oikealla puolella, ja hän myös rukoilee meidän edestämme.”

Sinä voit iloita myös siitä, että Jeesus vie sinut perille!

POHDITTAVAKSI

 1.   KUKA TEKI ALOITTEEN?

 Lue Joh. 3:16

 Raamattu sanoo

 

 

 

2.   MITEN JUMALAA KUVATAAN RAAMATUSSA?

 Lue 1. Joh. 4:8 ja 4:16

 Raamattu sanoo

      

  

 

3.   MITEN JUMALAN RAKKAUTTA KUVATAAN?

 Lue Jer. 31:3

 Raamattu sanoo

 

 

  

POHDI

Uskotko todella, että Jumala rakastaa sinua ja haluaa ottaa sinut lapsekseen.

 

 

 

4.   MITKÄ OVAT JUMALAN LUONNON KAKSI PUOLTA?

 Lue Room 11:22 ja 1:18

 Raamattu sanoo

 

 

 5.   IHMISEN ONGELMA

 Lue Room. 3:23

 Raamattu sanoo

 

 

 POHDI

Mitä synti tekee?

  Lue 1. Moos. 3:1-13 ja 23-24

 Raamattu sanoo

 

 

 6.   MIKSI MEIDÄN OMAT PONNISTELUMME PARANNELLA ITSEÄMME OVAT TUOMITUT EPÄONNISTUMAAN?

 Lue Ef. 2:8-9

 Raamattu sanoo

 

 

 7.   MITÄ JEESUS SAAVUTTI RISTILLÄ?

 Lue 2. Kor. 5:21 ja Joh. 14:6 sekä Jes. 53: 4-5

 Raamattu sanoo

 

 

 8.     OLETKO VALMIS KÄÄNTYMÄÄN SYNNEISTÄSI JA PANEMAAN USKOSI JEESUKSEEN JUURI NYT?

 Lue Joh. 1:12, Apt. 2:37-38 ja 26:20 sekä Ef. 2:8-9

 Raamattu sanoo

 

 

 

SYNTISEN RUKOUS

 Herra Jeesus,

 Minä uskon, että Sinä olet Jumalan Poika ja että Sinä kuolit ristillä minun puolestani ja että Sinä nousit kuolleista.

 Minä tiedän, että olen syntinen ja että olen tehnyt syntiä elämällä elämääni omilla ehdoillani. Olen niin pahoillani. Pyydän, että annat minulle anteeksi.  Käännyn pois kaikista synneistäni ja vanhoista tavoistani ja vastaanotan Sinut Pelastajanani ja Herranani. Alan seurata Sinua.

 Kiitos Jeesus, että rakastat minua ja olet pelastanut minut.

 Amen

 9.   VOITKO VARMASTI TIETÄÄ, ETTÄ OLET UUDESTISYNTYNYT?

 Lue 1. Joh. 5: 1, Apt. 10: 43, Room. 10: 9, Room. 8: 16, 1. Joh. 2: 3 ja 1. Joh 2: 1

 Raamattu sanoo

  

 

 10.   MITEN SÄILYT USKOSSA ELÄMÄSI LOPPUUN ASTI?

Lue Joh. 6: 37, Room. 8: 1-2, Room. 8: 38-39, Room. 8: 16, Ef. 4: 30, Jer. 32: 40, Ps. 91: 14, 1. Joh. 1: 9, San. 24: 16 ja Room. 8: 34

 Raamattu sanoo